Spotkania z ekologią

ROK 2019

 • 16.01.2019 r. – Ekofeminizm – czyli co? – Spotkanie miało na celu zmierzenie się z patriarchalnym myśleniem obecnym w zachodniej kulturze. Omawialiśmy i analizowaliśmy m.in. Jakie jest źródło mitologicznej „Matki Ziemi”? Jak bardzo kobiece jest bycie EKO? Dlaczego to kobiety częściej nie jedzą mięsa? Dlaczego kobiety częściej bronią praw zwierząt?
 • 13.03.2019 r. – Buddyjski i zachodnie pogląd na seks na podstawie artykułu o tej samej nazwie dr Alexander Berzin (1995) oraz Filozofii indyjskiej Servepalli Radhakrishnana.
 • 29.03.2019 r. – Wprowadzenie do ekologii humanistycznej – Ekologia ma wiele znaczeń i niestety, często niektóre z nich są traktowane jako „potoczne” lub „nienaukowe”. W ten sposób próbuje się używać słowa „ekologia” wyłącznie w odniesieniu do nauk przyrodniczych. A przecież tradycja ekologii humanistycznej zaczęła się w czasach, kiedy jedyną znaną „nauką” była ta, która jest związana z umiłowaniem myśli – filozofia.
 • 18.05.2019 r. – Ekofeminizm – czyli co? – Omówienie i analiza m.in. Jakie jest źródło mitologicznej „Matki Ziemi”? Jak bardzo kobiece jest bycie EKO? Dlaczego to kobiety częściej nie jedzą mięsa? Dlaczego kobiety częściej bronią praw zwierząt?
 • 04.06.2019 r. – Aktywizm – Wolność – Ekologia – szczegóły wkrótce…
 • 17-21.07.2019 r. – Cykl spotkań na festiwalu Globaltica – szczegóły wkrótce…

ROK 2018

 • 20.05.2018 r. – Mniej mięsa – zdrowsi ludzie i środowisko! – Celem spotkania było omówienie, w jaki sposób intensywne, masowe hodowle zwierząt odpowiadają za dotykające coraz większą liczbę osób choroby cywilizacyjne, niszczenie lasów, wymieranie gatunków, zatrucie wód i zmiany klimatu.
 • 27.07.2018 r. – Wprowadzenie do głębokiej ekologii –  W trakcie wykładu mieliśmy okazję poznać najważniejsze koncepcje i poglądy filozofów ekologicznych oraz wspólnie spróbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: „Jakie jest miejsce człowieka w otaczającej nas przyrodzie?”.
 • 28.07.2018 r. – Jak uratować Trójmiejski Park Krajobrazowy? – W trakcie prowadzonego spotkania omówione zostały największe zagrożenia z którymi musi się zmierzyć Trójmiejski Park Krajobrazowy . Przeprowadzona została wspólna debata na temat losu TPK.
 • 29.07.2018 r. – Ekomedytacja z LoveLasy.org – Warsztaty odbyło się w ramach trwającego festiwalu Globaltica World Cultures Festival. W trakcie warsztatów mieliśmy okazję poznać Vipassanę, jedną z najstarszych technik medytacyjnych.
 • 05.09.2018 r. – O kryzysie męskości – Wydarzenie odbyło się w ramach cyklicznych, bezpłatnych spotkań dyskusyjnych poświęconych seksualności, relacjom, stereotypom, przemocy i wzajemnemu umocnieniu.