Spotkania z ekologią

ROK 2018

20.05.2018 r. – Mniej mięsa – zdrowsi ludzie i środowisko! – Celem spotkania było omówienie, w jaki sposób intensywne, masowe hodowle zwierząt odpowiadają za dotykające coraz większą liczbę osób choroby cywilizacyjne, niszczenie lasów, wymieranie gatunków, zatrucie wód i zmiany klimatu.

27.07.2018 r. – Wprowadzenie do głębokiej ekologii –  W trakcie wykładu mieliśmy okazję poznać najważniejsze koncepcje i poglądy filozofów ekologicznych oraz wspólnie spróbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: „Jakie jest miejsce człowieka w otaczającej nas przyrodzie?”.

28.07.2018 r. – Jak uratować Trójmiejski Park Krajobrazowy? – W trakcie prowadzonego spotkania omówione zostały największe zagrożenia z którymi musi się zmierzyć Trójmiejski Park Krajobrazowy . Przeprowadzona została wspólna debata na temat losu TPK.

29.07.2018 r. – Ekomedytacja z LoveLasy.org – Warsztaty odbyło się w ramach trwającego festiwalu Globaltica World Cultures Festival. W trakcie warsztatów mieliśmy okazję poznać Vipassanę, jedną z najstarszych technik medytacyjnych.

05.09.2018 r. – O kryzysie męskości – Wydarzenie odbyło się w ramach cyklicznych, bezpłatnych spotkań dyskusyjnych poświęconych seksualności, relacjom, stereotypom, przemocy i wzajemnemu umocnieniu.