Czy polskie służby inwigilują organizacje pozarządowe?

0
2068
views
inwigilacja organizacji ekologicznych
inwigilacja greenpeace

#UnfollowMe – tak brzmi jedna z kampanii, która jest prowadzona przez Amnesty International. Hasło przewodnie: PRYWATNOŚĆ TO PRAWO CZŁOWIEKA! Służby bezpieczeństwa w celu inwigilacji mogę przechwytywać nasze e-maile, rozmowy telefoniczne, listy kontaktów oraz obrazy z kamer. Nigdy wcześniej nie myślałem, że inwigilacja może dotyczyć również mnie oraz działaczy i aktywistów organizacji pozarządowych z którymi współpracowałem. O tym, czy polskie służby inwigilują organizacje pozarządowe?

“Dane mogą być wykorzystywane do prześladowania dziennikarzy, aktywistów, profilowania i dyskryminowania mniejszości, ograniczania wolności słowa”. Jeżeli takie działanie jest zgodne z prawem lokalnym (państwowym) – należy pamiętać, i będę się starał o tym przypominać, że jest to naruszenie praw człowieka zgodnie z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Artykuł 12 Nie wolno ingerować samowolnie w czyjekolwiek życie prywatne, rodzinne, domowe, ani w jego korespondencję, ani też uwłaczać jego honorowi lub dobremu imieniu. Każdy człowiek ma prawo do ochrony prawnej przeciwko takiej ingerencji lub uwłaczaniu.

Artykuł 18 Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie,bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.

Pod koniec 2013 AI wniosła skargę przeciwko Wielkiej Brytanii w związku z obawami, że organizacja ta była inwigilowana przez brytyjskie służby wywiadowcze. To co jeszcze kilka lat temu stanowiło absurdalną rzeczywistość, teraz może dotyczyć również Polski w jeszcze bardziej absurdalnym scenariuszu. Pojawiły się niepotwierdzone jeszcze informacje, że polskie służby inwigilowały ekologiczne organizacje pozarządowe m.in. Fundację Greenpeace Polska.

Skąd podejrzenie, że służby inwigilują organizacje pozarządowe?

Osobą która wywołała dyskusję na temat inwigilacji jest wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Paweł Brzezicki. W trakcie czwartkowego posiedzenia (26 styczeń 2017) padły słowa:

[…] polskie służby podjęły się pracy wywiadowczej i kontrwywiadowczej, aby określić niebezpieczeństwa ze strony niektórych podmiotów. Pod przykrywką instytucji ekonomicznej lub organizacji pozarządowej, mogły one działać w służbie innego państwa.

Robert Cyglicki (dyrektor Greenpeace Polska) w rozmowie z Radiem ZET przyznał, że sytuacje w których to, przepytywano osoby z ruchu ekologicznego lub nachodzono je w pracy przez pracowników ABW rzeczywiście miały miejsce.

Jeżeli informacje dotyczące inwigilowania działaczy ruchów ekologicznych pozostaną bez wyczerpujących wyjaśnień, będzie to miało bardzo negatywny wpływ na wizerunek w/w organizacji. Podobne negatywne działanie miała nagonka TVP na NGO która de facto, dotyczyła tylko pojedynczych organizacji – niesamodzielnych i finansowanych z budżetu państwowego.

Przeczytaj również:

Organizacje pozarządowe inwigilowane przez polskie służby?
Służby specjalne inwigilowały organizacje pozarządowe? Przypadkiem zdradził to wiceminister rządu Beaty Szydło
Polskie służby sprawdzają czy organizacje pozarządowe nie są przykrywką obcych służb?

#UnfollowMe Amnesty International

Amnesty International – Prywatność to prawo człowieka
#UnfollowMe – Pytania i odpowiedzi na temat kampanii
Międzynarodowa ankieta o inwigilacji – Amnesty Survey Results