Co ma wspólnego socjologia z ekologią?

0
3159
views

Socjologia a ekologia

Socjologia nie zajmuje się bezpośrednio zagadnieniami związanymi z ekologią, ale stanowi ona doskonałe źródło wiedzy na temat zmian społecznych jakie zachodzą w społeczeństwie. Pozwala ona nam lepiej zrozumieć zachowania społeczne od których w bezpośredni sposób zależeć będzie stan środowiska naturalnego. Badania prowadzone przez klimatologów wyraźnie pokazują, że zmiany klimatu jakie nastąpią w XXI wieku spowodują największe w historii migracje społeczne.
Przykłady tych przekształceń możemy obserwować już dzisiaj. Zgodnie z najnowszymi badaniami szacuje się, że na całym świecie do 2020 roku będzie ponad 50 milionów uchodźców klimatycznych a do 2050 roku, będzie ich przynajmniej 250 milionów1.Przykładem może być wybuch konfliktu w Syrii do którego doszło w 2011 roku. Jego bezpośrednią przyczyną był gwałtowny wzrost bezrobocia wśród rolników spowodowany kilkuletnią suszą2. Okazuje się, że w perspektywie zmian klimatu, socjologia już teraz może świadomie zajmować się zmianami społecznymi, które w przyszłości będą największym wyzwaniem dla gospodarki światowej. Z rozważań tych powstał pomysł stworzenia strony Zielona Zmiana, której celem będzie połączenie tematów z zakresu socjologi, historii społecznej, historii ruchów ekologicznych oraz samej ekologii w tym głębokiej ekologii, ekofilozofii i ekofeminizmu.

Co pojawi się w przyszłości?

Najbardziej interesują mnie osoby, które w szczególny dla siebie sposób, nie akceptują norm i wartości społecznych wśród których się aktualnie znajdują. Postawę taką, nonkonformistyczną, utożsamiam z buntem lub społecznym niedostosowaniem. Chciałbym wytłumaczyć, jak to możliwe, że aktywiści angażują się w działania społeczne podczas gdy większość zupełnie się tym nie interesuje. Będzie to więc strona, która pośrednio zajmować się będzie psychologią społeczną. Chciałbym również zrozumieć samego siebie, gdyż od lat związany jestem z kilkoma organizacjami pozarządowymi, między innymi z organizacją Amnesty International oraz Fundacją Greenpeace. Chciałbym aby Zielona Zmiana oraz treść artykułów stanowiła wprowadzenie do bardziej szczegółowych badań jakościowych, którymi chciałbym się zajmować w przyszłości.


  1. Czwarty Raport IPCC (AR4), http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf, (dostęp: 31.06.2015); A. Mazurczyk, Wygnańcy klimatyczni – są ich już miliony, Polityka 2015, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1642203,1,wygnancy-klimatyczn–sa-ich-juz-miliony.read, (dostęp: 31.06.2015).
  2. P. Balcerowicz, Wstęp. Syryjska wojna domowa. Damasceńska Wielka Gra, w: S. Yazbek, Moja podróż do pękniętego serca Syrii, tłum. U. Gardner, Karakter, Kraków 2016, s. VII-IX. http://lubimyczytac.pl/ksiazka/292377/przeprawa-moja-podroz-do-peknietego-serca-syrii
Następny artykułCo to jest ekofeminizm?
Socjolog i miłośnik przyrody. Aktywista i wolontariusz w kilku organizacjach pozarządowych.
PODZIEL SIĘ