Radykalnie ekologiczny – co to znaczy?

0
2100
views

Wielokrotnie zastanawiałem się, czym jest radykalność i jak postrzegana jest ona społecznie, oraz co to oznacza, że ktoś jest radykalnie ekologiczny. Jeżeli okażę się, że społeczeństwo jest w błędzie – ponieważ za bardzo zaufało swojemu konformizmowi – grzech stanie się normą. I o tym właśnie grzechu piszę w poniższym artykule.

Ta historia ma swój początek wraz ze schyłkiem lat 90-tych, których koniec zagrzebał nadzieje alterglobalistów. Subkultury przestały istnieć. Pojawiło się logo i jego wszechogarniająca konsumpcja.

Ostentacyjność w kupowaniu nie pojawiła się wraz z nastaniem XXI wieku. Jutrzenką upadku naszej cywilizacji był i nadal jest internet. Narzędzie to, które powstało z myślą o rozwoju człowieka współczesnego, dzisiaj stanowi narzędzie wyłącznie marketingowe.

Osobowość nekrofilityczna współczesnych czasów

W swojej najobszerniejszej i najważniejszej pracy, Anatomii ludzkiej destrukcyjności, E.Fromm opisał współczesność, która definiowana jest przez nekrofilię – czyli popęd śmierci. Homo consumens jest nie tylko osobą, która kupuje (w sposób ostentacyjny) ale tą, która niszczy. Konsumować oznacza wykorzystywać i niszczyć.

Fromm w samej konsumpcji jako kupowaniu nie widział nic złego, ale jej współczesny charakter jest odzwierciedleniem utajnionych potrzeb człowieka cierpiącego z powodu strachu i rutyny. Człowiek taki, charakteryzuje się frustracją, którą tłumi dzięki niszczeniu a więc, dzięki konsumpcji.

Alternatywa destruktywności – osobowość twórcza

Osobowość twórcza oznacza osobę zdolną do definiowania i rozwiązywania problemu. Jest to więc forma działania, mające na celu osiągnięcie zmiany – tutaj, np. zmiany społecznej. Ale twórczość człowieka to również nasz stosunek do innych oraz poziom tych relacji.

Twórcze postrzeganie innych oznacza widzenie ich w sposób obiektywny, czyli wolny od interpretacji. W konsekwencji, jest to również zwalczenie własnych neurotycznych cech charakteru, jak np. popędu śmierci.

Wszystkie cechy osobowości twórczej zostały wykorzenione w społeczeństwie konsumpcyjnym, w którym relacje społeczne oparte są wyłącznie na wartości materialnej czyli, na wymianie wartości symbolicznej.

Martwe społeczeństwo i rewolucja nadziei

Za globalne ocieplenie odpowiadamy my wszyscy, a doprowadziła do niego nasza nadmierna konsumpcja. Winą obarczamy wielkie korporacje o międzynarodowej skali i w ten sposób, infantylizujemy nas samych, jakbyśmy nie mieli z tym nic wspólnego. Ale za każdym razem, konsumując niszczymy naszą planetę – czy tego chcemy czy nie, to się naprawdę dzieje i my jesteśmy tego częścią.

Świadomość naszego położenia oraz naszej roli, stanowi klucz do zupełnie innego postrzegania świata. Możemy i w głębi serca naprawdę tego chcemy – na nowo zakorzenić się w tym, co w życiu najważniejsze. I choć z samej konsumpcji nie zrezygnujemy, wszyscy potrafimy zrezygnować z potrzeby konsumowania – tak aby zacząć świadomie myśleć o działaniu i tworzeniu.

W obronie natury i na drodze do rewolucji

Radykalnie ekologiczny to taki, który  świadomy jest problemu i który zaczął go rozwiązywać. Zielony minimalizm, filozofia Zero Waste, dekonsumpcja, weganizm i witarianizm… tak naprawdę nie ma granicy radykalności ekologicznej. Każde działanie mające na celu ograniczenie naszego negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz dążenie do zmiany świadomości społecznej jest radykalne, ponieważ dzisiaj radykalnością jest branie odpowiedzialności za siebie.

Społeczeństwo konsumpcyjne jest społeczeństwem fałszu – jest to poruszanie się w symbolice, która nic nie znaczy. Zamiast cieszyć się życiem, pracujemy więcej i dłużej, zabiegamy o to, czego nie mamy, a gdy już to osiągniemy – dogania nas frustracja po której zabiegamy o jeszcze więcej.

Zamiast więc żyć jak dotychczas, zacznij inaczej – kochaj i ciesz się tym co masz!